QUAN NIỆM TRIẾT MỸ VỀ GIÁO DỤC TRONG VŨ TRUNG TÙY BÚT CỦA PHẠM ĐÌNH HỔ (1768 - 1839)

  • Trần Thị Tú Nhi
Từ khóa: Phạm Đình Hổ, Vũ trung tùy bút, giáo dục, triết mỹ

Tóm tắt

Phạm Đình Hổ là một nhà văn hóa nổi tiếng dưới thời Lê mạt, Nguyễn sơ. Ông mang nhiều trăn trở với sự hưng phế của nền giáo dục nước nhà. Những quan niệm về giáo dục của Phạm Đình Hổ mang tính triết lý sâu sắc nhằm xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam dưới thời phong kiến. Bài viết tìm hiểu những quan niệm về triết mỹ trong giáo dục, cụ thể là về giáo dục nhân cách con người; về trau dồi học vấn, học thuật; về phương thức dạy học; về học tập, thi cử của ông qua tác phẩm Vũ trung tùy bút.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-30
Chuyên mục
VĂN HÓA - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC