NHÓM LA LUTTE TRONG PHONG TRÀO CHÍNH TRỊ VÀ CÁCH MẠNG NAM KỲ (1933-1935)

  • Huỳnh Bá Lộc
Từ khóa: La Lutte, Nam Kỳ, trí thức

Tóm tắt

Nhóm La Lutte ra đời vào năm 1933 tại Nam Kỳ, là nhóm trí thức hoạt động ở lĩnh vực báo chí, biểu tình, diễn thuyết và vận động nghị trường đòi dân sinh, dân chủ công khai trước chính quyền thực dân. Những hoạt động của nhóm trở thành nguồn động viên tinh thần đấu tranh cho nhân dân lao động và trí thức Nam Kỳ lúc bấy giờ, nhất là cho phong trào đấu tranh chống Pháp ở Nam Kỳ trước 1945.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-30
Chuyên mục
SỬ HỌC - KHẢO CỔ HỌC - DÂN TỘC HỌC