Quay trở lại chi tiết bài viết QUỐC GIA NÔNG TÍN CUỘC VÀ VIỆC CUNG CẤP TÍN DỤNG NÔNG NGHIỆP (1957-1967) Tải xuống tải PDF