Ý THỨC NỮ QUYỀN QUA KIẾN TẠO NHÂN VẬT NỮ TRONG TIỂU THUYẾT CỦA HỒ BIỂU CHÁNH

  • Nguyễn Văn Nở
  • Huỳnh Thị Lan Phương
Từ khóa: nữ quyền, kiến tạo, nhân vật nữ, Hồ Biểu Chánh

Tóm tắt

Đầu thế kỷ XX, trong văn học bắt đầu xuất hiện những cây bút tôn vinh người phụ nữ, trong đó có Hồ Biểu Chánh. Ông đã viết về các nhân vật nữ không chỉ bằng tình yêu thương, cảm thông, thấu hiểu, mà còn có cả sự trân trọng, tôn vinh cái đẹp. Nhân vật nữ trong tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh biết sống, biết suy nghĩ, vượt lên trên những cái thường tình, biết đấu tranh đòi quyền bình đẳng và khẳng định vai trò quan trọng của nữ giới trong xã hội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-22
Chuyên mục
VĂN HÓA - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC