Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sơn La

  • Nguyễn Thị Hạnh
  • Quảng Văn Kiểm
  • Dương Mạnh Linh
Từ khóa: Đào tạo, nâng cao chất lượng, dân tộc thiểu số, nguồn nhân lực du lịch, bản sắc văn hóa.

Tóm tắt

Tỉnh Sơn La nằm ở vùng Tây Bắc Việt Nam với vị trí địa lý vô cùng thuận lợi (cách thủ đô Hà Nội hơn 300km). Nơi đây được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan đẹp, hấp dẫn. Đồng thời, trên địa bàn tỉnh có 11 dân tộc thiểu số cư trú, mỗi dân tộc có những nét văn hóa truyền thống riêng và được đồng bào sáng tạo, gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những cảnh quan và bản sắc văn hóa dân tộc là tiềm năng du lịch quan trọng để Sơn La thu hút du khách trong nước và quốc tế. Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Sơn La đã phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguồn nhân lực du lịch tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh hiện nay có những bất cập nhất định. Vì vậy, bài viết này tập trung làm rõ giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-22