Thế giới thiên nhiên trong thơ tượng trưng Bích Khê

  • Nguyễn Thị Mỹ Hiền
Từ khóa: Thơ tượng trưng, Bích Khê, thiên nhiên, lăng kính tượng trưng.

Tóm tắt

Trong giai đoạn hình thành và phát triển Thơ mới theo khuynh hướng tượng trưng, Bích Khê được giới nghiên cứu đánh giá là một cây bút thành công nhất trong lĩnh vực thơ tượng trưng ở Việt Nam giai đoạn 1932-1945. Thơ tượng trưng Bích Khê huyền bí, giàu tính nhạc, đẫm chất hoạ cùng với cách xây dựng hệ thống biểu tượng đặc sắc đã đưa ông trở thành một “đoá hoa thần dị” trong “vườn hoa Thơ mới đẫm hương sắc”. Bích Khê luôn quan niệm thiên nhiên là một thế giới thanh khiết, huyền diệu, đẫm hương thơm; là sự tương giao, hoà quyện giữa vạn vật và con người; là sự giao hoà giữa màu sắc, hương thơm và ánh sáng; là sự cân bằng bởi của yếu tố tâm linh;... Từ những dẫn giải trên, bài viết tìm hiểu yếu tố thiên nhiên dưới lăng kính tượng trưng của nhà thơ để thấy được những đóng góp đặc sắc và tiêu biểu của Bích Khê đối với thơ tượng trưng Việt Nam giai đoạn 1932-1945 nói riêng và thơ ca Việt Nam hiện đại nói chung.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-22