Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của một số yếu tố đến gãy xương chi sau của chó và lựa chọn kỹ thuật điều trị Tải xuống tải PDF