Khảo sát bệnh viêm tích mủ tử cung trên chó tại Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

  • Trần Ngọc Bích
  • Nguyễn Phúc Khánh
  • Trương Chi Bảo
  • Văn Mỹ Tiên
  • Lê Bình Minh
  • Đặng Thị Thắm
Từ khóa: Chó cái, cận lâm sàng, lâm sàng, viêm tích mủ tử cung, Cần Thơ

Tóm tắt

Đề tài: “Khảo sát bệnh viêm tích mủ tử cung trên chó tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ” đã được thực hiện từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020. Tổng số 983 con chó cái đã được mang đến bệnh xá thú y để khám bệnh và điều trị. Kết quả chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng đã phát hiện có 112
con chó cái mắc bệnh viêm tích mủ tử cung; chiếm tỷ lệ 11,39%. Tỷ lệ mắc bệnh của giống chó ngoại (15,19%) cao hơn giống chó nội (7,66%). Những chó ở nhóm tuổi ≥2-5 năm tuổi có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất (23,65%), kế đến là chó ≥5 năm tuổi (8,36%) và chó <2 năm tuổi (3,29%). Nhóm chó cái không sinh
sản hoặc sinh sản không đều đặn có tỷ lệ mắc bệnh (21,26%) cao hơn nhóm chó đẻ từ 1-2 lứa (14,15%) và nhóm chó đẻ ≥ 3-5 lứa (3,35%). Những chó được nuôi thả có tỷ lệ bệnh (15,32%) cao hơn những chó nuôi nhốt (7,17%). Những con chó cái có tiền sử tiêm thuốc ngừa thai có tỷ lệ mắc bệnh (16,26%) cao
hơn chó không tiêm ngừa thai (6,64%).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-15
Chuyên mục
Nghiên cứu khoa học