Đánh giá hiệu quả phòng bệnh của vacxin dịch tả heo Châu Phi nhược độc đông khô chủng G-DELTA- I177L trên heo

 • Trần Xuân Hạnh
 • Nguyễn Văn Dung
 • Lê Thị Thu Phương
 • Nguyễn Quang Huy
 • Đỗ Thanh Thủy
 • Quách Vô Ngôn
 • Phạm Hào Quang
 • Nguyễn Tấn Liêm
 • Hồ Nguyễn Hải Vy
 • Huỳnh Thị Ngọc Ánh
 • Bùi Anh Thy
 • Trần Hữu Huy
 • Đào Huỳnh Thiên Thanh
 • Phạm Thị Yến Như
 • Nguyễn Đức Huy
 • Nguyễn Thanh Hoài
 • Đỗ Thị Thùy Dung
 • Trần Thu Lâm
 • Nguyễn Thị Thủy
 • Đoàn Ngọc Trung
 • Tạ Hoàng Long
 • Nguyễn Thị Thúy Hà
 • Hoàng Thị Thu Hương
 • Nguyễn Trung Tiến
 • Phạm Quang Trung
 • Bạch Đức Lữu
 • Võ Văn Hùng
 • Nguyễn Thanh Phương
 • Cyril G. Gay
 • Manuel V. Borca
 • Douglas P. Gladue
Từ khóa: Vacxin nhược độc, dịch tả heo châu Phi, công cường độc

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả phòng bệnh DTHCPcho heo khi tiêm vacxin DTHCP
nhược độc đông khô chủng G-delta-I177L. Kết quả nghiên cứu cho thấy vacxin DTHCP nhược độc đông khô
chủng G-delta-I177L do công ty NAVETCO nghiên cứu, sản xuất đạt các tiêu chuẩn về vô trùng, an toàn và
hiệu lực. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, 100% heo tiêm vacxin của các lô khác nhau được bảo hộ chống lại
virus cường độc DTHCP phân lập tại Việt Nam. Vacxin cũng an toàn khi tiêm thử nghiệm cho heo trong điều
kiện sản xuất và 80 - 100% heo tiêm vacxin được bảo hộ khi công cường độc. Heo đạt được trạng thái miễn
dịch bảo hộ sau 21 ngày tiêm vacxin, và không có sự khác nhau về khả năng đáp ứng kháng thể cũng như tỷ
lệ bảo hộ ở heo lai giống ngoại Yorkshire×Landrace và heo giống địa phương được tiêm cùng loại vacxin trên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-10
Chuyên mục
Nghiên cứu khoa học