Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá thực trạng vệ sinh tiêu độc tại một số cơ sở chăn nuôi lợn quy mô nông hộ trong vùng dịch tả lợn Châu Phi, thuộc miền Bắc Việt Nam Tải xuống tải PDF