Xác định tiềm năng ức chế virus dịch tả lợn Châu Phi của một số hoạt chất thảo dược

 • Bùi Trần Anh Đào
 • Nguyễn Thị Lan
 • Bùi Thị Tố Nga
 • Hoàng Minh Sơn
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
 • Vũ Thị Thu Trà
 • Trần Minh Hải
 • Nguyễn Thị Giang
 • Lê Văn Trường
 • Nguyễn Thị Hoa
 • Hoàng Thị Phương
 • Vũ Phúc Thanh Sang
 • Đặng Hữu Anh
Từ khóa: Virus dịch tả lợn châu Phi, thảo dược, hoạt chất, berberine, emodin

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng ức chế virus dịch tả lợn châu Phi (DTLCP)
của 9 đơn chất có nguồn gốc thảo dược gồm: glycyrrhizin, berberine, emodin, ellagic acid, methyl
gallate, caffeic acid, kaempferol, baicalein và naringenin. Thử nghiệm khả năng gây độc tế bào trên
đại thực bào phế nang lợn cho thấy glycyrrhizin, berberine, ellagic acid, methyl gallate, kaempferol
và naringenin không gây độc tế bào, emodin, caffeic acid và baicalein gây độc tế bào ở nồng độ 200
µM/ml. Kết quả thử nghiệm khả năng ức chế virus DTLCP của các đơn chất cho thấy berberine và
emodin thể hiện khả năng ức chế virus DTLCP rõ rệt. Sau 48 giờ ủ berberine (nồng độ 200 µM/ml)
với virus DTLCP, hiệu giá của virus giảm từ 107,47 xuống 105,80; còn với emodin ở nồng độ 150 µM/
ml thì hiệu giá virus giảm từ 107,47 xuống còn 106,47

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-10
Chuyên mục
Nghiên cứu khoa học