Quay trở lại chi tiết bài viết Thực trạng và một số đặc điểm chợ bán gia cầm sống liên quan đến tỷ lệ mẫu dương tính virus cúm A Tải xuống tải PDF