Kháng sinh Colistin và một số kết quả nghiên cứu về vi khuẩn kháng Colistin trên thế giới và tại Việt Nam

  • Nguyễn Thị Lan Anh
  • Vũ Thị Kim Huệ
  • Trương Thị Hương Giang
  • Trần Thị Nhật
  • Ninh Thị Yến
  • Đặng Thị Thanh Sơn
Từ khóa: Colistin, kháng sinh

Tóm tắt

Colistin (polymyxin E) được phát hiện vào cuối những năm 1940 với mục tiêu điều trị nhiễm
trùng do vi khuẩn gram âm, đặc biệt là họ vi khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae. Gần đây,
colistin được biết đến như một “sự lựa chọn cuối cùng” để chống lại các vi khuẩn gram âm đa
kháng kháng sinh. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa colistin vào nhóm thuốc kháng sinh đặc
biệt quan trọng bởi sự lưu hành rộng rãi cũng như khả năng truyền ngang tính kháng kháng sinh
này của vi khuẩn. Trong những năm gần đây, việc sử dụng colistin tràn lan trong phòng và trị các
bệnh nhiễm trùng trên người và động vật đã dẫn đến tình trạng kháng colistin ngày càng phổ biến
ở nhiều quốc gia trên thế giới. Từ năm 2016 - 2020, hàng loạt báo cáo mô tả sự đề kháng colistin
và sự lưu hành của gen kháng thuốc (mcr1-10) ở vi khuẩn, buộc những nhà chức trách phải đưa
ra các biện pháp cấp thiết để khắc phục tình trạng đề kháng colistin. Mục tiêu của bài tổng quan
này là cập nhật các dữ liệu mới nhất về tình hình kháng colistin ở vi khuẩn, sự phổ biến của các
gen mcr qua trung gian lây truyền plasmid, và kế hoạch toàn cầu để đối phó với mối đe dọa kháng
kháng sinh. Bài báo cũng đề cập đến các giải pháp thay thế kháng sinh mới nhất hiện nay đang
được áp dụng trong nước và thế giới. Từ đó nâng cao hiểu biết của cộng đồng về khả năng kháng
colistin, đồng thời hỗ trợ những nỗ lực hướng tới việc quản lý và sử dụng hợp lý các loại thuốc
kháng sinh nói chung và colistin nói riêng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-21
Chuyên mục
Nâng cao - Tham khảo