Tác nhân gây bệnh giảm đẻ Gallibacterium anatis trên gia cầm: cơ chế phát sinh, phòng, điều trị bệnh và tình hình nghiên cứu ở Việt Nam

  • Nguyễn Thành Luân
Từ khóa: Gallibacterium anatis, gia cầm

Tóm tắt

Đối với những trại nuôi gà sinh sản, Gallibacterium anatis đặc biệt là biovar haemolytica là tác nhân
gây bệnh “giảm đẻ” dẫn đến giảm năng suất và chất lượng trứng, giảm số gà con giống, và gây thiệt hại
kinh tế cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, nhiễm G. anatis là một nguyên nhân ít được chẩn đoán hoặc dễ bị
bỏ qua do đặc điểm lâm sàng khó phân biệt. Bài viết này nhằm mục đích tổng hợp các thông tin mô tả về
các dấu hiệu bệnh lý trên gà do G. anatis gây ra; độc lực và con đường lan truyền của loài vi khuẩn gram
âm gây bệnh cơ hội này; nhận định về tình hình bệnh do G. anatis phát hiện ở Việt Nam; và cách phòng
ngừa và kiểm soát bệnh do nhiễm G. anatis. Các thông tin sẽ giúp người nuôi hiểu đúng về căn bệnh này
và cung cấp cho nhà khoa học những đặc điểm dịch tễ học của bệnh do vi khuẩn G. anatis gây ra trong
ngành chăn nuôi. Chủ đề này còn cung cấp thông tin cho việc chẩn đoán, phòng và điều trị nhanh, hiệu
quả cũng như đúng thời điểm bệnh xảy ra. Cuối cùng, các chiến lược phòng ngừa và kiểm soát khoa học,
cũng như phát triển các loại vacxin cần thường xuyên thực hiện để hạn chế thiệt hại do sự bùng phát của
mầm bệnh do G. anatis trong ngành chăn nuôi gia cầm

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-21
Chuyên mục
Nâng cao - Tham khảo