Quay trở lại chi tiết bài viết Một số đặc điểm dịch tễ của Feline Calicivirus trên mèo và đánh giá hiệu quả điều trị ở phòng thí nghiệm bệnh xá thú y, Đại học Cần Thơ Tải xuống tải PDF