Đặc điểm sinh học phân tử của virus gây bệnh Ca- rê (CDV) phân lập được trên chó tại Tỉnh Trà Vinh

  • Nguyễn Thị Anh Thư1
  • Châu Công Đáng
  • Trần Ngọc Bích
  • Lê Quang Trung
  • Đặng Thị Mỹ Tú
  • Vân Mỹ Tiên
  • Nguyễn Thúy An
Từ khóa: Anaplasma platys, chỉ tiêu huyết học, thành phố Cần Thơ

Tóm tắt

Bệnh Ca-rê (CD) do Canine distemper virus (CDV) gây ra là một bệnh có tỷ lệ mắc và tỷ lệ chết cao trên đàn chó cảnh ở Việt Nam. Phân tích trình tự gen của các chủng CDV từ các khu vực địa lý khác nhau cho thấy có rất nhiều sự biến đổi trong bộ gen của virus, đặc biệt là ở gen H. Trong nghiên cứu này, gen H được phân lập từ 5 mẫu bệnh phẩm của chó dương tính với CDV thông qua bộ kit xét nghiệm nhanh (Gemc Technology - Trung Quốc). Các gen H được khuếch đại bằng cách sử dụng cặp mồi đặc hiệu,
khuếch đại một đoạn 1.642 bp của gen H. Các sản phẩm PCR sau khi khuếch đại được xác định bằng phương pháp điện di trên gel agarose 2,0%. Các sản phẩm PCR dương tính tiếp tục được tinh sạch và gửi đến phòng xét nghiệm công ty Sinh hóa Phù Sa để giải trình tự DNA bằng phương pháp Sanger. Kết quả phân tích các đoạn gen khuếch đại cho thấy mức độ tương đồng về trình tự amino acid của đoạn gen H giữa các chủng virus thực địa là rất cao (87,74 - 100%); mức độ tương đồng amino acid của chủng CDV thực địa so với amino acid của các chủng CDV từ GenBank là 78,82 - 98,64%. Phân tích cây phát sinh loài cho thấy các chủng CDV ở Trà Vinh thuộc kiểu gen Asia 1 và America 1.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-20
Chuyên mục
Nghiên cứu khoa học