Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát sự thay đổi của một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu trên chó nhiễm Anaplasma Platys tại Thành phố Cần Thơ Tải xuống tải PDF