Khảo sát tỷ lệ lưu hành và ứng dụng phương pháp phẫu thuật cắt bỏ một phần khẩu cái mềm trong điều trị hội chứng tắc nghẽn đường thở (BOAS) trên các giống chó mõm ngắn

  • Cao Nam An
  • Vũ Thảo Vy
  • Lê Đăng Khoa
  • Nguyễn Trần Thiên Ân
  • Lê Quang Thông
Từ khóa: Hội chứng tắc nghẽn đường thở (BOAS), chó mõm ngắn, cắt khẩu cái mềm

Tóm tắt

Nghiên cứu này đã được thực hiện trên 60 chó mõm ngắn nhằm xác định tỷ lệ mắc bệnh theo mức độ khác nhau ở đường hô hấp (hội chứng tắc nghẽn đường thở - BOAS), mức độ hẹp mũi và sự phân bố của bệnh theo
lứa tuổi, giống, giới tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ lưu hành BOAS là 48,33%. Số lượng chó mắc bệnh tập trung ở nhóm chó trên 1 tuổi (67,85%), giới tính đực (56,41%) và thuộc giống French Bulldog (70%). Để
điều trị căn bệnh này, phương pháp phẫu thuật cắt bỏ một phần khẩu cái mềm đã được thực hiện trên 10 con chó thí nghiệm, trong đó có 2 con chó thuộc giống chó mõm ngắn và 8 con chó không thuộc giống mõm ngắn.
Các chó mõm ngắn tham gia phẫu thuật có biểu hiện BOAS ở mức độ II - III và hẹp mũi ở mức độ II. Kết quả phẫu thuật cho thấy chảy máu vết mổ là biến chứng duy nhất quan sát được trong quá trình phẫu thuật, chỉ xảy
ra trên 1 con chó, chiếm tỷ lệ 10% và biến chứng này không ảnh hưởng đến độ hồi phục của thú. Sau ca mổ, tất cả thú đã tham gia phẫu thuật đều không có biểu hiện đau, chức năng hô hấp của nhóm chó mắc bệnh đều
cải thiện ít nhất là 1 mức độ. Biến chứng sau phẫu thuật bao gồm nôn khan (1/10, 10%), ói (1/10, 10%), và tử vong (1/10, 10%). Thời gian phẫu thuật trung bình trên chó mõm ngắn là 37 phút và chó không thuộc giống
mõm ngắn là 22 phút. Thời gian lành vết thương của vết mổ mở rộng mũi là 7 – 10 ngày 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-23
Chuyên mục
Nghiên cứu khoa học