Quay trở lại chi tiết bài viết KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DUNG MÔI VÀ NỒNG ĐỘ ZnO TỚI HIỆU QUẢ PHÁT QUANG CỦA GREEN-QDLEDS ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ HIỂN THỊ Tải xuống tải PDF