Quay trở lại chi tiết bài viết Chế tạo nano berberin và đánh giá khả năng kháng nấm Candida albicans. Tải xuống tải PDF