Phân tích thực trạng tuân thủ quy trình giám sát trị liệu áp dụng cho phác đồ methotrexat liều cao tại Bệnh viện K.

  • Vũ Minh Hà1, Nguyễn Thị Thanh Minh2, Nguyễn Thị Hồng Hạnh1, Dương Khánh Linh1, Nguyễn Thị Liên Hương1*
Từ khóa: giải cứu leucovorin, giám sát trị liệu, methotrexat liều cao.

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích mức độ tuân thủ TDM trong thực hành lâm sàng thường quy tại Bệnh viện K. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 7/2019 đến tháng 2/2020. Tổng cộng có 174 chu kỳ HDMTX, bao gồm các chu kỳ điều trị u lympho không hodgkin (66,7%), ung thư xương (30,4%) và bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (2,9%) đã được đưa vào nghiên cứu, trong đó 137 chu kỳ dùng phác đồ HDMTX truyền trong 4 h và 37 chu kỳ dùng phác đồ HDMTX truyền trong 24 h. Kết quả cho thấy, không có chu kỳ nào tuân thủ đầy đủ các bước trong quy trình TDM. Phân tích sự tuân thủ trên từng khía cạnh của quy trình, tỷ lệ tuân thủ là: 47,1% cho đánh giá bệnh nhân trước truyền, 14,9% cho quy trình bù dịch và kiềm hóa nước tiểu, 58,6% cho định lượng MTX và 19,0% cho quy trình giải cứu bằng leucovorin. Từ thực trạng tuân thủ quy trình TDM áp dụng cho HDMTX tại Bệnh viện K còn thấp, cần có thêm những nghiên cứu khác để tìm ra lý do, những khó khăn trong việc tuân thủ quy trình hoặc các biến cố bất lợi xảy ra trên bệnh nhân khi không tuân thủ quy trình TDM để có thể cải thiện chất lượng sử dụng thuốc HDMTX tại Bệnh viện.

##submission.authorBiography##

Vũ Minh Hà1, Nguyễn Thị Thanh Minh2, Nguyễn Thị Hồng Hạnh1, Dương Khánh Linh1, Nguyễn Thị Liên Hương1*

1Trường Đại học Dược Hà Nội
2Bệnh viện K Tân Triều

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-08
Chuyên mục
KHOA HỌC Y - DƯỢC