Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật LAMP phát hiện nhanh vi khuẩn E. coli gây bệnh tiêu chảy ở người Tải xuống tải PDF