Ghi nhận hình ảnh cắt lớp 3 chiều sử dụng hiệu ứng dịch chuyển pha Doppler với nguồn sáng phổ rộng

  • Phạm Đức Quang*, Bành Quốc Tuấn
  • Phạm Đức Quang*, Lê Quang Thái, Nguyễn Quốc Đạt
  • Vũ Thanh Tùng
Từ khóa: ảnh giao thoa ánh sáng, chụp cắt lớp, đo biên dạng, giao thoa ánh sáng

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, các tác giả đề xuất một phương pháp mới cho phép ghi nhận hình ảnh cắt lớp 3 chiều của mẫu vật sử dụng phương pháp giao thoa với nguồn sáng phổ rộng. Tần số của sóng tham chiếu được điều chế theo hiệu ứng Doppler do sự di chuyển với một vận tốc cố định của gương tham chiếu. Sự thay đổi cường độ ánh sáng của vân giao thoa giữa sóng tham chiếu và sóng ánh sáng phản xạ từ vật (sóng vật) do hiệu ứng Doppler tại vị trí của mỗi điểm ảnh được đặc trưng bởi hàm cường độ sáng và hàm này được lấy mẫu bởi camera có tần số rất cao. Áp dụng hàm lọc thông giải và biến đổi Fourier ngược cho phổ tần số của hàm cường độ vân giao thoa cho phép khôi phục lại ảnh cắt lớp 3 chiều của mẫu vật với độ phân giải rất cao.

##submission.authorBiographies##

Phạm Đức Quang*, Bành Quốc Tuấn

Viện Ứng dụng Công nghệ

Phạm Đức Quang*, Lê Quang Thái, Nguyễn Quốc Đạt

Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Công nghệ,
Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

 

 

Vũ Thanh Tùng

Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18