Quay trở lại chi tiết bài viết Các tham số mật độ mức cập nhật của hạt nhân 153Sm trong mẫu khí Fermi dịch chuyển ngược Tải xuống tải PDF