Ứng dụng BIM lập mô hình thông tin công trình cầu vượt dầm hộp thép liên hợp bê tông cốt thép tại ngã tư 550, tỉnh Bình Dương.

  • Ngô Thanh Thủy, Nguyễn Quốc Chương, Đỗ Minh Truyền, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Xuân Việt, Huỳnh Xuân Tín
  • Ngô Thanh Thủy, Huỳnh Xuân Tín
Từ khóa: dữ liệu mô hình thông tin công trình, kỹ thuật xây dựng, mô hình thông tin công trình, mức độ phát triển

Tóm tắt

Hiện nay hầu hết các nước trên thế giới đã ứng dụng mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling - BIM) trong lĩnh vực giao thông vận tải do nhận thức được sự cần thiết của BIM trong xây dựng và những lợi ích to lớn mà BIM mang lại. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó, việc ứng dụng BIM được kỳ vọng sẽ giúp ngành giao thông vận tải Việt Nam giải quyết các thách thức và hướng tới phát triển bền vững. Việc lập BIM đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc xây dựng và quản lý thông tin trong suốt vòng đời của dự án. Trong nghiên cứu này, các tác giả đề xuất ứng dụng BIM vào mô hình thông tin công trình cầu vượt dầm hộp thép liên hợp bê tông cốt thép tại ngã tư 550, tỉnh Bình Dương.

##submission.authorBiographies##

Ngô Thanh Thủy, Nguyễn Quốc Chương, Đỗ Minh Truyền, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Xuân Việt, Huỳnh Xuân Tín

Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ V7

Ngô Thanh Thủy, Huỳnh Xuân Tín

Trường Đại học Giao thông Vận tải, Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ