Quay trở lại chi tiết bài viết Mô hình hóa cơ chế dẫn điện của vật liệu polyetylen mật độ thấp bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tải xuống tải PDF