Một phương pháp hiệu quả cho quá trình quét bề mặt phản xạ sử dụng Kinect v2

  • Bùi Văn Biên*
  • Bành Tiến Long, Phạm Đức An, Nguyễn Đức Toàn
Từ khóa: bề mặt phản xạ, đám mây điểm, Kinect v2, quá trình quét 3D, thuật toán ICP

Tóm tắt

Máy ảnh ToF thường được biết đến là máy ảnh chụp ảnh phạm vi, là một thế hệ cảm biến mới ra đời. Các thiết bị này phù hợp cho việc đo khoảng cách từ thiết bị đến vật thể với tốc độ khung hình cao, được sử dụng ngày càng phổ biến để thu thập dữ liệu 3D cho các ứng dụng robot hay kỹ thuật ngược. Trong bài báo này, các tác giả trình bày một phương pháp hiệu quả để quét các bề mặt phản xạ sử dụng Kinect v2. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc của thuật toán ICP. Trong quá trình quét của Kinect v2, đám mây điểm thu được thường không hoàn chỉnh, nó bao gồm các vùng trống dữ liệu. Nghiên cứu này sẽ giải quyết vấn đề vùng trống dữ liệu bằng cách thu thập đám mây điểm theo nhiều hướng khác nhau. Mỗi đám mây điểm sẽ gắn với một hệ trục tọa độ khác nhau. Sau đó, tất cả các đám mây điểm sẽ được căn chỉnh và kết hợp bằng thuật toán ICP. Kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu quả của phương pháp đã đề xuất.

##submission.authorBiographies##

Bùi Văn Biên*

Bộ môn Cơ khí, Trường Đại học Hải Phòng

Bành Tiến Long, Phạm Đức An, Nguyễn Đức Toàn

Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ