Tổng hợp bột gốm sinh học β-TCP bằng phản ứng hai giai đoạn (thủy nhiệt và nung) định hướng ứng dụng làm vật liệu tái tạo xương

  • Nguyễn Huỳnh Quốc Huy, Huỳnh Đại Phú, Lê Văn Thăng, Nguyễn Thái Hòa*, Phạm Trung Kiên
  • Huỳnh Đại Phú, Nguyễn Thái Hòa, Phạm Trung Kiên
  • Lê Văn Thăng, Nguyễn Thái Hòa
  • Lâm Đại Phong
  • Đỗ Thị Ngọc Anh
Từ khóa: β-TCP, calcium phosphate hydrate (CPH), hydroxyapatite (HA), phản ứng thủy nhiệt, vật liệu sinh học

Tóm tắt

Nghiên cứu này trình bày ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến khả năng tạo gốm sinh học β-tricalcium phosphate (β-TCP) định hướng ứng dụng làm vật liệu tái tạo xương. Ca(OH)2 và H3PO4 được cấp phối theo tỷ lệ mol Ca/P=1,5 và hấp thủy nhiệt ở 180oC trong 24 giờ để thu khoáng calcium phosphate hydrate (CPH) có thành phần pha tương tự hydroxyapatite (HA). Khoáng CPH được xử lý nhiệt ở 700 và 1.000oC trong 3 giờ nhằm đánh giá khả năng thu khoáng β-TCP. Kết quả cho thấy, mẫu β-TCP thu được khi nhiệt phân CPH ở 1.000oC trong 3 giờ có kích thước hạt khoảng 1~2 µm, định hướng ứng dụng cho quá trình tái tạo xương.

##submission.authorBiographies##

Nguyễn Huỳnh Quốc Huy, Huỳnh Đại Phú, Lê Văn Thăng, Nguyễn Thái Hòa*, Phạm Trung Kiên

Khoa Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh ​(HCMUT)

Huỳnh Đại Phú, Nguyễn Thái Hòa, Phạm Trung Kiên

Trung tâm Nghiên cứu vật liệu polymer, HCMUT

Lê Văn Thăng, Nguyễn Thái Hòa

Phòng thí nghiệm trọng điểm ĐHQG Công nghệ vật liệu, HCMUT

Lâm Đại Phong

Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh

Đỗ Thị Ngọc Anh

Khoa Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ