Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát điều kiện thu nhận axit gamma-aminobutyric từ dịch cám gạo bằng Lactobacillus. Tải xuống tải PDF