Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu phát hiện đột biến kháng artemisinin trên gen K13 ở ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum. Tải xuống tải PDF