Quay trở lại chi tiết bài viết Đa hình đơn nucleotide rs1799794 của gen XRCC3 trên bệnh nhân ung thư vú Tải xuống tải PDF