Phát hiện đột biến gen UGT1A1 gây hội chứng Gilbert ở bệnh nhân Việt Nam.

  • Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Đăng Tôn, Nguyễn Hải Hà*
  • Đậu Quang Liêu, Trần Ngọc Ánh
  • Nguyễn Đăng Tôn, Nguyễn Hải Hà*
Từ khóa: gen UGT1A1, hội chứng Gilbert, vàng da.

Tóm tắt

Hội chứng Gilbert (GS) là một rối loạn chuyển hóa bilirubin di truyền phổ biến nhất, không gây hại, được tìm thấy trong khoảng 3-12% dân số. Các biến thể di truyền của gen mã hóa UDP-glucuronosyltransferase1A1 (UGT1A1) có thể làm giảm hoạt động phiên mã của gen và mức độ biểu hiện của enzyme này, từ đó ảnh hưởng đến khả năng liên hợp glucuronide hóa ở gan. Nghiên cứu này nhằm phát hiện biến thể gen UGT1A1 ở hai nam bệnh nhân là anh em ruột, nhập viện với các biểu hiện vàng da nghi do rối loạn chuyển hóa bilirubin. Mẫu máu ngoại vi của bệnh nhân (GS1) và anh trai (GS2) được sử dụng để tách chiết ADN tổng số, giải trình tự toàn bộ vùng enhancer, promoter và toàn bộ 5 exon của gen UGT1A1. Hai biến thể c.-3279T>G trong mô đun tăng cường đáp ứng phenobarbital của enhancer và A(TA)7TAA tại hộp TATA trong vùng promoter của gen đã được phát hiện. Đây là các biến thể gen gây bệnh thường gặp trên đối tượng có nồng độ bilirubin máu cao đã công bố trước đây. Kết quả thu được hỗ trợ cho việc chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh, đồng thời đưa ra cảnh báo cho bệnh nhân cần thận trọng với việc sử dụng dược phẩm trong tương lai.

##submission.authorBiographies##

Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Đăng Tôn, Nguyễn Hải Hà*

Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)

Đậu Quang Liêu, Trần Ngọc Ánh

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nguyễn Đăng Tôn, Nguyễn Hải Hà*

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, VAST

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-03-12