Quay trở lại chi tiết bài viết Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định EVFTA. Tải xuống tải PDF