Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá chỉ số độ sâu tiền phòng và chiều dài trục nhãn cầu trên mắt cận thị cao. Tải xuống tải PDF