Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu đặc điểm người bệnh chạy thận nhân tạo tại 26 bệnh viện của Hà Nội năm 2020. Tải xuống tải PDF