Đa dạng thực vật cho lâm sản ngoài gỗ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

  • Lê Tuấn Anh*, Trần Thị Hân, Phạm Thị Thúy Hoài
  • Hà Văn Bắc
Từ khóa: đa dạng thực vật lâm sản ngoài gỗ, Đakrông, khu bảo tồn, Quảng Trị.

Tóm tắt

Nghiên cứu đa dạng thực vật cho lâm sản ngoài gỗ (LSNG) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận được 477 loài, 325 chi, 119 họ thuộc 5 ngành thực vật bậc cao có mạch, với ngành Ngọc Lan (Magnoliophyta) chiếm 96,01% tổng số loài. Có 10 họ đa dạng nhất về loài đã được xác định. Với nhiều giá trị sử dụng: cây lấy sợi 21 loài (4,40%), dược liệu 375 loài (78,62%), cây thực phẩm 74 loài (15,51%), cây cho tinh dầu 80 loài (16,77%), cây cảnh 124 loài (26,00%) và cây cho sản phẩm khác 36 loài (7,55%). Có 29 loài thuộc Sách đỏ Việt Nam (2007) và Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Kết quả là cơ sở để Khu bảo tồn quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thực vật cho LSNG tại khu vực nghiên cứu.

##submission.authorBiographies##

Lê Tuấn Anh*, Trần Thị Hân, Phạm Thị Thúy Hoài

Trung tâm KH&CN Quảng Trị, Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung

Hà Văn Bắc

Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-10
Chuyên mục
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP