Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu phát triển thiết bị đánh giá độ ổn định của phân bón hữu cơ dựa trên phương pháp xác định lượng ôxy tiêu thụ theo nguyên tắc đo áp suất Tải xuống tải PDF