Quay trở lại chi tiết bài viết Chế tạo composit xốp trên cơ sở alginate để cải thiện khả năng hấp phụ Ni(II) Tải xuống tải PDF