Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến an sinh xã hội tại tỉnh Thái Nguyên

  • Hoàng Ngọc Khắc, Bùi Thị Thu Trang*
Từ khóa: an sinh xã hội, ô nhiễm không khí, tỉnh Thái Nguyên.

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát thực địa kết hợp điều tra xã hội học và phân tích tương quan để đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường (ONMT) đến an sinh xã hội (ASXH) tại khu vực khai thác đá vôi và sản xuất xi măng thuộc 2 huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả khảo sát người dân sinh sống tại khu vực cho thấy, môi trường không khí, nước, đất tại nhiều khu vực xung quanh hai nhà máy bị ô nhiễm cao hơn các khu vực khác; vấn đề ASXH vẫn còn nhiều hạn chế, thu nhập của người dân hầu hết ở mức thấp, việc quan tâm, đầu tư cho các vấn đề ASXH ở khu vực gần nhà máy và các nguồn gây ô nhiễm cũng thấp hơn ở các khu vực khác. Kết quả phân tích tương quan hồi quy cho thấy, ô nhiễm không khí (ONKK) có ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ người dân và ASXH.

##submission.authorBiography##

Hoàng Ngọc Khắc, Bùi Thị Thu Trang*

Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-20
Chuyên mục
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN