Biểu hiện và tinh chế đoạn rút gọn peptide ngoại bào của enzyme chuyển đổi angiotensin 2 (trhACE2) có khả năng gắn với protein gai của SARS-CoV-2

  • Nguyễn Thị Lệ Thủy*, Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Thị Kim Trâm, Nguyễn Đăng Quân
  • Nguyễn Minh Tuấn
Từ khóa: E. coli, protein gai, SARS-CoV-2, trhACE2.

Tóm tắt

SARS-CoV-2 xâm nhiễm vào tế bào thông qua tương tác giữa protein gai (spike protein) của virus với thụ thể ACE2 (Angiotensin converting enzyme 2) trên bề mặt tế bào. Do đó, ACE2 được xem là mấu chốt trong các nghiên cứu thuốc cho phòng và điều trị COVID-19. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tạo, thu nhận và đánh giá hoạt tính dạng rút gọn trình tự vùng peptidase của ACE2 (truncated recombinant human ACE2 - trhACE2) biểu hiện từ tế bào vi khuẩn Escherichia coli lên khả năng gắn protein gai của SARS-CoV-2...

Tác giả

Nguyễn Thị Lệ Thủy*, Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Thị Kim Trâm, Nguyễn Đăng Quân

Trung tâm Công nghệ Sinh học TP Hồ Chí Minh, 2374 quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Minh Tuấn

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-25