Ứng dụng màng collagen từ màng ối người làm giá thể nuôi cấy tế bào bám dính trong kỹ nghệ mô

  • Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Nguyễn Thanh Bình, Ngô Thái Minh Quân, Dương Phương Thanh
  • Trần Thị Thanh Thuỷ, Nhan Ngọc Hiền, Nguyễn Khánh Hoà, Hoàng KC Hương, Huỳnh Duy Thảo*
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Nguyễn Minh Cẩn
Từ khóa: giá thể collagen, giá thể nuôi tế bào, màng ối người, nguyên bào sợi.

Tóm tắt

Màng ối người đã được sử dụng phổ biến trong lâm sàng để điều trị các loại tổn thương liên quan đến bề mặt biểu mô, tái cấu trúc biểu mô giác mạc, chấn thương chỉnh hình. Hiện tại, một khía cạnh ứng dụng khác của màng ối người được quan tâm rất lớn là sử dụng làm giá thể nuôi cấy tế bào bám dính in vitro...

Tác giả

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thu Hiền

Khoa Y Dược, Trường Đại học Thủ Dầu Một, 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Nguyễn Thanh Bình, Ngô Thái Minh Quân, Dương Phương Thanh

Trung tâm Nghiên cứu Y sinh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2 Dương Quang Trung, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trần Thị Thanh Thuỷ, Nhan Ngọc Hiền, Nguyễn Khánh Hoà, Hoàng KC Hương, Huỳnh Duy Thảo*

Khoa Khoa học Cơ bản - Y học Cơ sở, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2 Dương Quang Trung, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Tuấn Kiệt

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Minh Cẩn

Viện Phát triển Ứng dụng, Trường Đại học Thủ Dầu Một, 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-25