Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá bước đầu ứng dụng gel protein tự thân hỗ trợ ghép da trong điều trị vết thương mất da diện rộng Tải xuống tải PDF