Quay trở lại chi tiết bài viết Độ hữu thụ hạt phấn ở một số thời điểm nở hoa trong ngày khác nhau và ảnh hưởng đến khả năng kết hạt của một số giống khổ qua (Momordica charantia L.) trồng tại TP Hồ Chí Minh Tải xuống tải PDF