Phân tích hệ gen ty thể và mối quan hệ phát sinh chủng loại của gà Móng

  • Giang Thị Thanh Nhàn, Phạm Thị Phương Mai, Nguyễn Văn Ba, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Trần Thị Hậu, Hoàng Thị Âu, Nguyễn Khánh Vân, Phạm Doãn Lân*
  • Lưu Quang Minh
Từ khóa: gà Móng, hệ gen ty thể, phát sinh chủng loại.

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, trình tự nucleotide hoàn chỉnh hệ gen ty thể của gà Móng và một giống gà bản địa của Việt Nam được xác định bằng phương pháp giải trình tự Sanger, phân tích cấu trúc và sử dụng để xác định mối quan hệ phát sinh chủng loại giữa giống gà này với các giống gà khác

Tác giả

Giang Thị Thanh Nhàn, Phạm Thị Phương Mai, Nguyễn Văn Ba, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Trần Thị Hậu, Hoàng Thị Âu, Nguyễn Khánh Vân, Phạm Doãn Lân*

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Tế bào Động vật, Viện Chăn nuôi, 9 Tân Phong, phường Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Lưu Quang Minh

Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-25
Chuyên mục
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP