Phát sinh hình thái in vitro, hoạt tính enzyme kháng ôxy hóa và tích lũy hợp chất thứ cấp của mẫu lóng thân cây Diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus) dưới điều kiện Clinostat 2D

  • Lê Thế Biên, Hoàng Thanh Tùng*, Nguyễn Thị Như Mai, Hoàng Đắc Khải, Đỗ Mạnh Cường, Trương Hoài Phong, Vũ Quốc Luận, Dương Tấn Nhựt*
  • Lê Thế Biên, Hoàng Thanh Tùng*
  • Bùi Văn Thế Vinh
Từ khóa: Clinostat 2D, diệp hạ châu đắng, hoạt tính kháng ôxy hóa, hợp chất thứ cấp, mô sẹo, rễ bất định.

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, mẫu lóng thân của cây Diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus) in vitro 4 tuần tuổi có chiều dài 1 cm được cắt đôi theo chiều dọc và nuôi cấy dưới điều kiện Clinostat 2D (điều kiện mô phỏng không trọng lực) và đối chứng nhằm đánh giá quá trình phát sinh hình thái in vitro, hoạt tính enzyme kháng ôxy hóa và sự tích lũy hợp chất thứ cấp...

Tác giả

Lê Thế Biên, Hoàng Thanh Tùng*, Nguyễn Thị Như Mai, Hoàng Đắc Khải, Đỗ Mạnh Cường, Trương Hoài Phong, Vũ Quốc Luận, Dương Tấn Nhựt*

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Lê Thế Biên, Hoàng Thanh Tùng*

Học viện KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Bùi Văn Thế Vinh

Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, 475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-25
Chuyên mục
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP