Khả năng đối kháng của các chủng xạ khuẩn đối với nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư hại sầu riêng

  • Lê Minh Tường*, Nguyễn Quang Dũng
  • Lê Hồng Nhiều, Lê Quốc Việt
  • Nguyễn Văn Tập
Từ khóa: bệnh thán thư, β-glucanase, Colletotrichum sp., xạ khuẩn.

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại Trường Đại học Cần Thơ với mục tiêu tìm ra các chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng cao với nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư hại sầu riêng. Kết quả cho thấy, trong số 28 chủng xạ khuẩn được đánh giá, 6 chủng có ký hiệu là BT19, BL10, TG19, BT16, ĐT15 và VL9 thể hiện khả năng đối kháng cao với nấm Colletotrichum sp.,...

Tác giả

Lê Minh Tường*, Nguyễn Quang Dũng

Trường Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ, khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Việt Nam

Lê Hồng Nhiều, Lê Quốc Việt

Sinh viên ngành Bảo vệ Thực vật, Trường Đại học Cần Thơ, khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Việt Nam

Nguyễn Văn Tập

UBND huyện Bình Tân, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-25
Chuyên mục
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP