Quay trở lại chi tiết bài viết Interaction between a complex fluid flow and a rotating cylinder Tải xuống tải PDF