Quay trở lại chi tiết bài viết Thế chấp quyền khai thác khoáng sản: Kinh nghiệm của trung quốc và một số bài học cho Việt Nam Tải xuống tải PDF