Quay trở lại chi tiết bài viết Tổng quan một số nghiên cứu về chất thải nhựa biển ở Việt Nam và đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai Tải xuống tải PDF