Quay trở lại chi tiết bài viết Phát triển đô thị bền vững dựa trên mô hình kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam Tải xuống tải PDF